Fundacija Moro podpira razvoj mednarodnih šol z IB programom v Sloveniji. Program trenutno združuje več kot 300 študentov iz 40 držav sveta. Vaša donacija bo še izboljšala in nadgradila izobraževanje mladih tudi iz vaše države.

 

Irena Moro_portret FUNDACIJA MORO podpira otroke in študente državnih šol z mednarodnim IB programom v Sloveniji. Šole so del priznane organizacije International  Baccalaureate Organisation s sedežem v Ženevi v Švici. Osebno sem preko svojih otrok vključena v mednarodno izobraževanje, zato sem prepričana, da program mladim ponuja ne le formalno izobrazbo, ampak vpogled v različne kulture in zgodovino sveta ter jim posreduje znanje za vse življenje.

Obdobje začetka šolstva v Sloveniji je bil čas vladanja avstrijske cesarice Marije Terezije in njenega sina, cesarja Jožefa II. Uvedena je bila splošna šolska obveznost in vpeljano osnovno šolstvo v slovenskem jeziku, kar se je odrazilo tudi na gospodarstvu. Prav to obdobje je idejno vplivalo na smer delovanja fundacije.

Razvoj fundacije se je kot priložnost pokazala, ko smo v družbi Moro, ki se v Sloveniji profesionalno ukvarja z naložbami v zlato in plemenite kovine, ugotovili, da veliko vlagateljev z veseljem del denarja nameni tudi za dobrobit otrok. Skupaj z njimi od vsakega prodanega zlatnika Dunajski filharmoniki del sredstev doniramo fundaciji. Omenjene zlate kovance že več kot 20 let izdeluje avstrijska kovnica Münze Österreich, in so predmet trgovanja po vsem svetu.

Zaščitni znak fundacije je kranjska čebela. Čebela, o kateri je pisal že Anton Janša, priznan slovenski poznavalec čebel, akademski slikar ter prvi cesarsko-kraljevi učitelj na prvi državni čebelarski šoli na svetu, na Dunaju. S čebelami se ljudje radi istovetimo, predvsem, ko govorimo o kreativnosti, dostojanstvu in predanosti družini. Tudi otroci so kot čebelice: organizirani, kreativni, radovedni in v svetu z mislijo, da se nekoč vrnejo domov.

Z vami bo še več cvetov obrodilo sadove!  

S spoštovanjem,
Irena MORO (41)
ustanoviteljica in članica uprave

Irena Moro