Fundacija Moro podpira razvoj mednarodnih šol z IB programom v Sloveniji. Program trenutno združuje več kot 300 študentov iz 40 držav sveta. Vaša donacija bo še izboljšala in nadgradila izobraževanje mladih tudi iz vaše države.

 
profesorji
[slidepress gallery=’profesorji’] Mednarodne šole v Sloveniji že od leta 1994 uspešno izvajajajo mednarodni program IB, katerega izvor je Švica. Profesorji so zelo predani, entuziasti, z izkušnjami celostnega učenja in poučevanja. Šole so znane po tem, da sprejmajo in delijo izkušnje s številnimi gostujočimi profesorji, tako da ponujajo edinstvene pogoje za izmenjajoče programe, znanje, spretnosti in obilico izkušenj.

“Visoki izobraževalni standardi, mednarodno razumevanje in prizadevanja, da bi naši učenci postali produktivni in odgovorni prebivalci sveta, so najpomembnejši cilji naše šole. Z našimi programi pri učencih razvijamo tudi interdisciplinarne spretnosti in sposobnosti, čut odgovornosti in etična načela. Programi za pomoč skupnosti prinašajo korist naši šolski skupnosti in tudi širši okolici. S pomočjo Fundacije Moro bomo lahko še bolj obogatili naše programe s ciljem, da naši učenci postanejo odgovorni, osveščeni in uspešni prebivalci sveta.”

 

 

 

 

 

Irena_SteblajIrena Šteblaj, direktorica mednarodne šole Danile Kumar in direktorica Fundacije Moro

Gostujoči profesorji: