Fundacija Moro podpira razvoj mednarodnih šol z IB programom v Sloveniji. Program trenutno združuje več kot 300 študentov iz 40 držav sveta. Vaša donacija bo še izboljšala in nadgradila izobraževanje mladih tudi iz vaše države.

 

Ko je gospa Irena Moro, mama otrok, ki sta živela v tujini in obiskujeta mednarodno šolo,  ustanovila Fundacijo Moro, se je zavedala, kaj potrebujejo mladi svetovni popotniki. Učenci in dijaki, ki ne živijo v svoji deželi in pogosto nimajo širšega  družabnega in družinskega okolja tako kot njihovi vrstniki, ki živijo v svojih državah v družinskem in družabnem okolju, potrebujejo celostno vzgojo in izobraževanje, da lahko razvijejo spretnosti in zmožnosti, ki jih potrebujejo za polno življenje (zanje so še posebej pomembne predvsem sporazumevalne, socialne in organizacijske spretnosti in zmožnosti) in pozitiven odnos do okolja. Učenci, ki se selijo iz šole v šolo, iz države v državo, potrebujejo dobro razvit pozitiven odnos do učenja, prilagodljivost, morajo biti oboroženi z  razumevanjem temeljnih pojmov in dobro poznati različne strategije učenja, da se lahko spopadajo s spremembami ob selitvah po svetu.

Zato Fundacija Moro podpira šole Organizacije International Baccalaureate v Sloveniji. Prispevek Fundacije Moro tem šolam omogoča programe in vzpodbudno okolje, ki obogatijo življenje učencev in dijakov med njihovim izobraževanjem ter jim pomagajo razvijati se za raznovrstne dejavnosti v življenju.

Vsak otrok in mladostnik si zasluži srečno,  družabno, polno mladost in ustrezno izobraževanje. Fundacija Moro se trudi, da bi prispevala na tem področju in pri tem  lahko pomagamo  vsi.

Mag. Irena Šteblaj,
predsednica Fundacije Moro