Fundacija Moro podpira razvoj mednarodnih šol z IB programom v Sloveniji. Program trenutno združuje več kot 300 študentov iz 40 držav sveta. Vaša donacija bo še izboljšala in nadgradila izobraževanje mladih tudi iz vaše države.

 

V čast mi je, da vas lahko pozdravim v Sloveniji, Ljubljani, na mednarodni osnovni šoli Danile Kumar.

Naša šola je prvič vrata odprla 1993. leta z namenom, da nudi mednarodno izobraževanje otrokom tujcev v Sloveniji. Mednarodni oddelek ima dva mednarodna Baccalaureate programa: PYP in MYP ─ razredni in predmetni program, torej izobraževanje za otroke, stare od 3 pa do 15 let. To je mednarodni, več jezikovni program, kjer je angleščina učni jezik, in združuje otroke več kot 40 narodnosti, s tem pa povezuje različne kulture in spodbuja raznotere aspekte.

shutterstock_33086692-B_copPohvalimo se lahko z dobrim sodelovanjem z Ministrstvom za šolstvo in šport, ustanoviteljem šole,  in Mestno občino Ljubljana, širšo IBO skupnostjo in starši ter posledično z dobrimi izobraževalnimi, učnimi rezultati. Kot državljani sveta s ponosom predstavljamo slovenske korenine in mednarodno različnost. Naši predani in strokovno visoko usposobljeni učitelji poučujejo in vzgajajo učence, da postanejo empatični, neodvisni in pokončni posamezniki, ki so zavezani vseživljenjskemu učenju.

Kot šola delujemo v dobro učenca, vsakemu zagotovimo okolje, v katerem je obravnavan kot edinstvena osebnost ter visoko cenimo in spoštujemo njegove talente, potrebe in interese. Stremimo k temu, da razvijajo  učne in ostale sposobnosti na višjih ravneh, k odličnosti vsega učenčevega delovanja ter tudi k spoštovanju drugih in drugačnih. Naš glavni namen pa je pripraviti učence za življenje, na izzive v prihodnosti, da postanejo odgovorni in aktivni odrasli.

Naš program ponuja tudi bogat nabor dodatnih aktivnosti in učenja (dneve dejavnosti, ekskurzije, obšolske aktivnosti, projekte, tekmovanja itd.), ki prav tako prispevajo k pripravi učencev na življenje, hkrati pa popestrijo in nadgradijo šolsko delo.

Že leta zelo dobro sodelujemo s Fundacijo Moro. Pripravili smo mnogo vrhunskih projektov: na šolo smo pripeljali Nogometno akademijo, pomagali smo pri postavitvi večnamenskega prostora na igrišču šole, organizirali različna literarna in likovna tekmovanja, sponzorirali mnoge strokovnjake in trenerje za delo z našimi učenci, sodelovali pri različnih socialnih dejavnostih ter tudi na našem tradicionalnem mednarodnem dnevu v Šobcu. Fundacija podpira naše učitelje in veliko prispeva k obogatitvi učnega in socialnega življenja učencev in njihovih družin.

Če želite dobiti še več informacij o nas in vsakdanu nas obiščete, in doživeli boste bogat šolski utrip.

Veselim se srečanja z vami.

Mag. Irena Šteblaj, ravnateljica mednarodnega oddelka OŠ Danile Kumar